Ceník

 

základní oprava pravopisu a gramatiky  
v textu, v dokumentu  60,-/NS*
v dokumentu s funkcí sledovat změn 70,-/NS
oprava pravopisu, gramatiky a stylistiky  
v textu, v dokumentu 90,-/NS
v dokumentu s funkcí sledovat změny 100,-/NS
korektura do tištěného textu  60,-/NS
expresní korektura (24 hod.) +15,-/NS
bakalářské a diplomové práce  
do 20 NS 600,-
21–40 NS 1 000,-
41–70 NS 1 600,-

 

Větší práce dle individuální domluvy. Uvedené ceny se mohou měnit v závislosti na množství chyb, náročnosti a charakteru textu. Případná změna ceny s vámi bude konzultována a korektura provedena až po vašem odsouhlasení.

Ceny jsou uvedeny za započatou normostranu s DPH. Jednotlivé dokumenty jsou účtovány v celých NS.

*Normostrana - rozsah v délce 1 800 znaků. Zjistíte ji po otevření dokumentu ve Wordu, kliknutím na Slova (dolní lišta) se zobrazí počet znaků (včetně mezer), ten se dělí 1 800. Výsledné číslo ukáže počet normostran.