Objednat

Objednávky zasílejte do emailu info@opravapravopisu.cz. Veškeré informace obsažené v zakázce jsou považovány za přísně důvěrné.

U větších a náročnějších zakázek požadujeme před kalkulací zaslání vzorku textu. V případě terminologicky náročného odborného textu oceňujeme dodání odsouhlaseného slovníčku terminologie, zkratek a vysvětlivek.

U zakázek s předběžnou cenou nad 2 000 Kč vyžadujeme u nových zákazníků zálohu ve výši 50 % celkové předpokládané ceny po zahájení zpracovávání zakázky, případně po zaslání vzorku textu.

Reklamace
Zákazník je povinen neprodleně (do 7 dnů) po převzetí zakázky provést její kontrolu a o případných vadách nás informovat. Vadami se v tomto případě rozumí konkrétní odchylky od smluveného rozsahu, provedení nebo kvality korektury. Reklamaci je nutno uplatnit písemně a neprodleně poté, co byly zjištěny nedostatky.