Služby

  • základní oprava pravopisu a gramatiky (odstranění pravopisných chyb, oprava interpunkce, vlastních jmen, skloňování, časování atd.),

  • oprava pravopisu, gramatiky a stylistiky (navíc jazyková úprava textu, která zahrnuje např. úpravu výběru slov, délky vět, větné stavby apod.),

  • typografická úprava,

  • kontrola formátování textu.